Instagram nyereményjáték László Laurával

Trendelj.hu Webáruház nyereményjáték

játékszabályzat

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A Játék szervezője:

Trendelj.hu Webáruház, Székhely: Magyarország, 1173 Budapest, Pesti út 65,adószám: 59661308-1-42 (a továbbiakban: szervező)

A játék szervezésében közreműködő: László Laura influencer, Instagram elérés @laszlo__laura (a továbbiakban közreműködő)

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy promóciós ajándékot sorsol ki azok között a Játékosok között, akik a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Instagram, vagy közösségi portál) a játék időtartama alatt Követés" (Follow") kapcsolatot alakítanak ki a Szervező @trendelj.hu" (https://www.instagram.com/trendelj.hu/elnevezésű és a közreműködő „@laszlo__laura” elnevezésű instagram oldalával. Továbbá a Közreműködő instagram oldalán közzétett, jelen játékról szóló bejegyezéssel „Kedvelés" („Like") Kapcsolatot alakítanak és a Hozzászólás szekcióban legalább egy Instagram profil ismerős megjelölést hajt végre. 

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III.A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA, A SORSOLÁS:

A Játék 2023.02.02-án kezdődik és 2023.02.11-én zárul 18 órakor. 

A játékra történő jelentkezés időtartama 9 nap (2023. 02. 01 – 02.11), míg a sorsolásra 2023.02.11. napján, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal kerül sor a Közreműködő által. A sorsolás során egy pótnyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben nyertes a nyereményre bármely okból nem jogosult, vagy a nyeremény értesítését követő 5 naptári napon belül azért nem jelentkezik, vagy az értesítést követően a közösen megállapított határidőben nyereményét nem veszi át, vagy azt visszautasítja (a továbbiakban együtt: kiesési okok), akkor arra a pótnyertes válik jogosulttá. Amennyiben a pótnyertessel szemben kiesési ok merül fel, a nyeremény a Szervező tulajdonában marad.

A kisorsolt játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatóak újra.

IV.A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, II. fejezetben említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából az adott Nyereményjátékot tartalmazó poszton az I. pontban találhatók szerint cselekszik.

Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

VI. NYEREMÉNYEK:

A nyeremény a játék esetén egy darab Rózsa maci (https://trendelj.hu/Rozsa-Maci-Rozsaszin-30-cm), ami a Szervező trendelj.hu internetes címen elérhető weboldalán, a játék időtartama alatt is elérhető.

VII. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE:

A Közreműködő a nyertes nevét legkésőbb sorsolás napján az instagram oldalán teszi közzé . A nyertes Játékosokkal a Szervező ezt követően az Instagramon, privát üzenetben felveszi a kapcsolatot. A nyereményeket a nyertes Játékosok az ügyfélszolgálattal egyeztetett módon kapják kézhez.

VIII. ADATKEZELÉS

A weboldalon történő adatkezelés a trendelj.hu Weboldalon található Általános szerződési feltételek szerint történik.